Anotace ročníku 2012 (archiv)

Nový helénismus aneb Perspektivy vývoje náboženské situace v Evropě, Jaroslav A. Polák (Kojot)

Výchozím předpokladem přednášky bude srovnání současné evropské civilizace s obdobím antického helénismu (a v menší míře i s pozdní Římskou říší) a hledání paralel v souvislosti s dalším možným vývojem náboženství. Autor se pokusí prokázat, že uměle vytvořená náboženství nemají velkou šanci stát se hlavním duchovním proudem, zamyslí se nad paralelou ztráty důvěry v antické mýty a ztrátou víry ve fyzické zmrtvýchvstání Krista v dnešní teologii a načrtne hlavní mytologémy (stavební kameny mýtů), jež se v současné kultuře manifestují. Ukáže také, jaký je rozdíl mezi bezprostředně přijímaným mýtem a mýtem, jehož přijetí již vyžaduje interpretaci, a co to znamená pro praktickou magii.

Bude-li čas, zabrousí stručně i do problematiky náboženské situace v USA, současné latinskoamerické kultury, případně i východních náboženství a islámu.

Psychiatrie pro začátečníky, Zuzana Antares

Co je to psychiatrie a jak se liší od psychologie. Základní pojmy aneb jsou bílé myšly halucinace? Kdo je a kdo není duševně chorý. Rozdělení psychických poruch dle druhu a závažnosti. Jak kterou poruchu poznat a co dělat, když potkáte opravdového blázna.

Pakty s bytostmi, Noira

Nechvalně proslulé pakty s démony - různé formy příslibů a úmluv s bytostmi patří od pradávna k tradičním technikám práce s duchy. Uzavírali je naši předkové se svatými, staří Římané byli schopni paktem zavázat dokonce celý národ. Dnes se s nimi setkáme ponejvíce ve voodoo a vznáší se nad nimi podivný stín zlověstného, či spíše nepochopeného.

Na programu: Proč pakty fungují, i kdyby žádné bytosti neexistovaly. Výhody a nevýhody paktu oproti jiným formám spolupráce s duchy. Vypověditelnost paktů. Co duchům (ne)slibovat. Pakty a smluvní právo. Příklady z vlastní praxe s démony a Lwa.

Vlkodlaci současnosti, Meri

Vyhnali jste vlky z lesů. A my je teď přivedeme k branám vašich měst. Síla, odvaha, prohnanost! Mýty, fakta a lži o Brothrjus wulfe, které navazuje na lovecko-sberačské civilizace, nomádské kmeny a psance ze všech období lidských dějin.Ukažme si pravou stránku vlků či vlkodlaků současnosti, kteří se objevují u našich domovů. Přednáška a diskuze o tomto kultu, který patří mezi nejstarší uskupení u nás.

Divadelní improvizační dílna, Corny

Drobné nakouknutí za oponu aneb divadelní etýdky v praxi. Kromě divadelních cvičení bude prostor i pro volné improvizace a drobné hrátky k uvolnění. Dílna bude v době od snídaně do oběda na cca 2 – 2,5 hod. pro 6-8 osob.

Malé šamanské hrátky, Corny

Workshop se bude věnovat drobným cvičením, které mají kořeny v šamanské a toltécké praxi. Zdrojem pro techniky je Victor Sanchez a Michael Harner.

Posvátná Geometrie Lidského Pole, Otakar

Jakým způsobem vnímáme naši skutečnost a jak se v ní orientujeme? Na jakých úrovních přijímáme vjemy a je to uvnitř nebo venku? Kde je toho zdroj? Podle jakých zákonů se řídíme a jaké nám to dává možnosti? Na to vše odpoví krátká přednáška o Posvátné Geometrii Lidského Pole. Předem mohu prozradit, že principy jsou velmi podobné jako u indické Džnánajógy, ale v tomto spirituálním systému je kladen hlavní důraz na prosté Vnímání a bezúsilné konání – Vůli.

Po teoretickém úvodu účastníky čeká praktická ochutnávka. Budeme pracovat s tělem, smysly, city, emocemi, myslí, představivostí a pozorností - v klidu i pohybu - necháme k sobě Svět přistoupit. Výsledek se dostaví jako harmonické proudění a rovnováha – synergie s Univerzem.

Fyzikální desatero, Namez

Jak je mým tradičním úkolem, spirituálně laděny program naruším tématem ze zcela protikladné roviny: exaktní vědy.

V této přednášce postupně projdeme deset fundamentálních fyzikálních principů, jejichž objev zásadním způsobem změnil naše chápání o světě kolem nás. Uvidíte jakou roli hrají ve fyzice symetrie, jaká je souvislost času a prostoru s hmotou nebo jaké aplikace mohou mít kvantové podivnosti, kterých se dopouštějí částice mikrosvěta.

Úroveň přednášky je populárně vědecká, o matematický aparát maximálně zakopneme.

Sedm bran Simonova Necronomiconu, Cody

Nejznámější z fiktivních Necronomiconů je Simonův Necronomicon. Ačkoliv se nejedná o ryzí Necronomiconskou praxi, ale jde spíše o pohanskou-magickou praxi, považuji ho jako znalec Necronomiconu a magik jako esenciální. Řekneme si proč a ukážeme si jak. Součást přednášky bude i praktická část.

2012: Vrchol kalijugy?, Brozkeff

Žijeme ve věku postmoderny? Zlí jazykové tvrdí, že nikoli, že jsme stále v dekadentní fázi moderny, stále v Železném věku (Hesiodos) či kalijuze (védy). Myslitelná historie lidstva není žádnou evolucí a pokrokem k lepšímu, ale naopak jde o pokračující úpadek, involuci a rozvoj nevědomosti. Lze ve vývoji civilizace a kultury vystopovat událost pojedení ovoce ze stromu poznání dobra a zla? Jsou vůbec Mojžíšovy knihy psány lidmi naší kultury nebo jsou psány někým jiným, O LIDECH naší kultury? A přinese letošní slunovrat velkou očistu a nový Zlatý věk (Satyajuga)? Jak by to mělo proběhnout? Které směry dnešní burza duchovních směrů nabízí k překročení kalijugy a které naopak napomáhají dalšímu stupňování současné dekadence? Krátký historický exkurs, meditace a následná beseda a výměna názorů.

Vymítání, Watcher & Otakar

Šance vymést kostlivce ze svých skříní.

Tak trochu jiná rozcvička, Watcher

Jak se ráno snadno a rychle připravit na celý den aneb práce s energií pro lidi, kteří chtějí, aby se jim věci děly ve shodě s jejich vůlí po celý den. Délka trvání cca 10 minut.

Personal Tarot, Darina Alster

Projekt Personal Tarot vychází z Tarotových karet, které vytvořila v roce 1904 Lady Frieda Harris pod vedením anglického mága Aleistera Crowleyho.Videa zachycují situace, které mají vesměs performanční charakter, jsou to vlastně performance pro kameru. Aktéry těchto situací vybírám z řad svých přátel na základě vnitřní blízkosti osoby s psychologickým významem karty. Situace jsou vtělením určitého archetypu do reality, symboliku jednotlivých karet proto někdy záměrně zjednodušuji. Filmy mohou běžet jednotlivě i všechny zároveň, čímž vzniká živoucí paralelní struktura. Karty jsou neustále míchány systémem náhodně volených čísel. Projekt Personal Tarot je výzkumem v oblasti medií. Propojuji zde novodobou technologii pro výrobu webových stránek (Flash) s Videem, Performancí a starodávnou věšteckou hrou. Zkoumám možnosti výtvarného vyjádření hlubokých psychologických významů, které v sobě Tarot nese a jejich napojení na prostou skutečnost. Abych vyjádřila ambivalenci mezi vážností a hrou, napětí mnohovýznamovosti jednotlivých karet, pracuji záměrně s levnými materiály a neherci. Projekt je zároveň složitý systém a zároveň tak trochu domácí kutilství. K pochopení Tarotu nesmí chybět nadhled a smysl pro humor, ani cit pro paralelní protikladný význam životních událostí. Vítejte ve hře